सफलताको बाटोमा हिंड्नको लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु – Simon Pathak – February 25, 2017

339Published on June 16, 2017 by Video Sansar

सफलताको बाटोमा हिंड्नको लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु
Nepali sermon by Elder Simon Pathak recorded live on February 25, 2017 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

Category Tag

Post your comment!